Nya regler om spel upprör

Främjandeförbud mot reklam som lockar till spelande är inget nytt i landet, men reglerna om vad som gäller har länge varit tvetydiga och det är först nu som en dom mot både Aftonbladet och Expressen rörande spelreklam kunnat avges vilket upprör tidningarna – och det är inte bara kvällstidningarna som upprörs av nya regler om spel, även Sveriges Allmänna Konstförening är upprörda men i deras fall över den nya lotterilagen.

förbud mot reklam stoppRedan för flera år sedan var det på tapeten att förbjuda spelreklam i Sverige som kommer från utländska casinon och man gick så långt att man till och med hotade att förelägga både Expressen och Aftonbladet med vite om dessa fortsatte att ha reklam för spelsajter utan svenska tillstånd på sina tidningar. Men ingenting hände och både nya casinon och spelreklamer har kommit och gått som för att avlösa varandra, utan att varken lag eller spelmonopol ändrats nämnvärt. Nu har dock Lotteriinspektionen fått eld i baken och i en artikel hos Dagens Media står att läsa om hur man från inspektionens sida inte backar i frågan om spelreklamen som förekommer på nyhetstidningarnas respektive hemsidor och nu får rätt att förelägga tidningarna med vite på 45 000 kronor per dag som reklamen finns kvar. Och det är något som upprör. Vad bland annat Expressens chefredaktör Thomas Mattsson säger till tidningen om domen från inspektionen är att han nu väntar sig ytterligare vändor i rätten trots att ärendet redan tagits upp både i Högsta domstolen och Europadomstolen. Detta för att han anser sig ha rätten att få sprida kommersiella budskap, i form av reklam, för spelsajter som är lagliga, börsnoterade och ofta är från svenskägda bolag som dessutom verkar inom EU.

Inte bara tidningarna som upprörs av Lotteriinspektionen

lotterierDet är dock inte enbart kvällstidningarna som just nu är i tvist mot Lotteriinspektionen. Nu när Lotteriinspektionen och staten satte nya regler för den rådande lotterilagen i landet är det flera aktörer som upprörs. Vad lagen säger är nämligen att det bara är statligt ägda lotterier och spelaktörer som kan få tillstånd och det gör att en hel del aktörer som tidigare inte berörts nämnvärt av lagen nu i vissa fall måste lägga ned sina lotterier. Även krav på 18 årsgräns för deltagande i lotterier och spel preciseras i lagen, vilken man kan läsa i sin helhet hos riksdagen.se. Vad detta innebär är kort sagt att det bara är myndiga personer som får delta i spel och lotterier samt att dessa endast får anordnas av statliga aktörer – något som gör att både föreningar och kommuner drabbas av lotterilagen. Något som till exempel Svenska Dagbladet skriver om är Sveriges Allmänna Konstförening (SAK) nu fått order från Lotteriinspektionen att man inte längre kan ta in medlemmar under 18 år i föreningen med förklaringen att minderåriga inte får delta i lotterier. Vilket kanske låter konstigt när det kommer till en förening som intresserar sig för konst, men bakgrunden till detta är att alla medlemmar i föreningen automatiskt också blir deltagare i föreningens konstlotteri där medlemmarna alltså kan vinna olika konstföremål. Och detta är något som väckt starka känslor. Föreningen är nämligen ideell och startades redan år 1832 och aldrig har haft ett vinstintresse utan istället endast verkat för att främja den samtidskonsten i landet. Något som görs genom att man via medlemsavgifterna stödjer olika samtidskonstnärer genom att köpa deras konstverk som sedan lottas ut mellan medlemmarna, men det får man inte längre göra. Inte om den konstintresserade är under 18 år i alla fall.